Beste Aarde ​​​​​​​
Papier maken, schrijfvaardigheden, omgevingsgerichtheid, bewustwording klimaatgevolgen.
Beste aarde, is een workshop die ontstaan is vanuit een samenwerking met leraren Aardrijkskunde, waarbij ik in opdracht heb gewerkt voor A Tale of A Tub, een kunstinstelling in Rotterdam. 

Bij de (serie) workshops gaan de leerlingen aan de slag met het schrijven van een excuusbrief aan de aarde, dit doen zij door hun eigen papier te scheppen (maken), na te denken over wat een goed excuus is en kijken we kritisch reflectief naar de schrijfvaardigheden. 

De twee-delige workshop begint met het orienteren op klimaatverandering en wat voor rol wij daarin spelen. Hierbij kijken we naar actualiteit en leren we van elkaars voorkennis. Vervolgens gaan we over op het thema duurzaamheid en gaan we aan e slag met het papier maken! Dit kan gedaan worden via oud-papier van de school. We proberen zoveel mogelijk vellen te maken met de klas, we worden zo een mini fabriek.

De volgende les, wanneer het papier droog is, gaan we aan de slag met het schrijven van de excuusbrieven. Dit doen we eerst vanuit een gesprek, wat maakt nou een goed excuus? Na het gesprek gaan we schrijven, wanneer de brieven geschreven zijn doen we een kort rondje en gaan we aan de slag met het begraven van de brieven. Waaruit een paar weken erna, prachtige bloemetjes groeien! Zoals vergeet-me-nietjes.